За Контакти

ТСМ Инженеринг ЕООД


През 2014 година е създадена фирмата „ТСМ Инженеринг” ЕООД – базирана в гр. Горна Оряховица. Основната дейност е разработка и производство на сушилни агрегати и комплекси, предназначени за сушене на дървесен чипс, при производството на дървесни пелети и брикети. Отделно развитие има и в областта на транспортни средства използвани при комплектоване на малки линии за производство на пелети, като шнекови, греблови,вибро и други транспортьори...
...прочети още за нас >>

Полезно

Малките производства са ефективни при използване на отпадъчни материали като опилки от гатери,циркуляри и др.
Съществен процес е сушенето на материала. Ние имаме разработени Сушилни за дървесен чипс и опилка.
Широко разпространени са барабанните сушилни за дървесина.
Сушилни за дървесен чипс и опилка.

Изграждането на малка линия за производство на дървесни пелети зависи от редица фактори.
От голямо значение е и съхранението на изходния материал, както и последващата подготовка на дървесината за качественото производство на дървесни пелети.
Линия за производство на дървесни пелети

Топлогенераторът е неотменим елемент от сушилния агрегат.
С оглед на икономическа изгода нашите топло генератори са разработени да работят на различни леснодостъпни и евтини биогорива - дървесни отпадъци, други горими отпадъци, опилки, торф, костилки от плодове
Топлогенератори