За Нас

През 2014 година е създадена фирмата „ТСМ Инженеринг” ЕООД – базирана в гр. Горна Оряховица. Основната дейност е разработка и производство на сушилни агрегати и комплекси, предназначени за сушене на дървесен чипс,при производството на дървесни пелети и брикети.Отделно развитие има и в областта на транспортни средства  използвани при комплектоване на малки линии за производство на пелети, като шнекови, греблови,вибро  и други транспортьори.Имаме разработени контейнери с подвижно дъно за съхранение на материал като производствен задел.Разработваме проекти за  производствени линии за дървесни пелети с производителност до един тон  на час.

tsm

Водещи принципи при тези разработки са добро функциониране,гарантирана безопасност,разумна цена и др. Досегашният ни опит показва, че изделията ни са с добра надежност, достатъчна сигурност и простота в експлоатацията. Използван е 30-годишен опит в тази област, както и някои модерни разработки. Изработваните от нас сушилни комплекси добре се вписват в малки и средни линии за производство на дървесни пелети и брикети.

Смятаме, че можете да ни се доверите и да получите един добър и надежден продукт.