Линия за пелети

   Проектиране  на  линия за производство на дървесни пелети

 

Подходът към изграждане на малка линия за производство на дървесни пелети е възможно да бъде най-различен. Обикновено се приема някоя готова съществуваща схема и се адаптира към наличните помещения,машини и др. По наше наблюдение обикновено най-малко внимание се обръща на съхранението на изходния материал и подготовката на материала за произвеждане на пелети. А подготовката на дървесината е от най-голамо значение за качеството на пелетите.

Линия за пелети