Още за Флуидизационните сушилни

ОЩЕ ЗА ФЛУИДИЗАЦИОННИТЕ  СУШИЛНИ И СУШИЛНИТЕ ТИП „ЗАТВОРЕН КИПЯЩ СЛОЙ”

tsm

Показаната на бланката сушилна /в дясно/е предназначена за сушене на частици с размер до 10 мм.

Състои се от топлогенератор, сушилна камера, успокоител/циклон/, вентилатор,бункер за подаване на суровия материал, бункер за извеждане на сухия материал и табло за управление.

Топлогенераторът  произвежда сушилен агент смес от димни газове и чист въздух.Автоматично се поддържа постоянна температура, в зависимост от заданието.Обикновено максималната температура не надхвърля 220-250 градуса по Целзий.Предвидено е автоматично поддържане на зазадена температура.Горивото което се използва е дървесни отпадъци/изрезки и др./като зареждането е ръчно.Има опция за автоматично зареждане на горивото, като си използва същият материал с който се произвеждат пелетите.Материалът за гориво трябва да бъде с влажност не повече от 20% и може да бъде от кори и отпадъчна дървесина.Това съществено подобрява работата на сушилната но и оскъпява инвестицията.

Сушенето се извършва в камера,където влажният материа постъпва с голяма скораст. След като достигне необходимата влажност се утаява в циклона и се извежда навън посредством изходен шнек.

Предвидени са следните неща:

1.Предвиден е  филтър искрогасител който гаси големи искри ,случайно попаднали в потока.

3.Подаващият бункер е с размери 1,25/х1,25х1,25м. Подаването на влажния материал е прецизно регулирано.На бункера  е монтирана пневматична система против засводяване на материала.      Може да се монтира сензор който вклучва аларма когато материалът е на привършване.Ако зареждането става от по-голям бункер или директно от чукова мелница,е възможно монтирането на ниво-регулатор на материала ,който автоматично вклучва мелницата и държи нормално количество материал в захранващия бункер.

4.УПРАВЛЕНИЕ:

Управлението на сушилната  е доста автоматизирано.

а/управлението на потока създаван от вентилатора е механично-посредством шибър. Чрез шибъра се установява оптимален поток при който материал с исканата влажност се отделя от сушилната камера и се утаява в циклона.Има опция това регулиране да се извършва посредством честотен регулато.Много е фино, но и доста скъпо.

 

б/управление на влажността:

Има мотнтиран влагомер който контролира влажността на изходния материал.Влажността може да се установява ръчно .При ръчното управление се избира определена температура/обиновено ние даваме препоръчителни работни температури при различна начална влажност на материала/.Посредством превключвател се задават оборотите на шнековете/задава се такава производителност при която се получава исканата влажност на материала/ Корекция на влажността може да се извършва с прецизно регулиране от потенциометър .Предвидена е възможност за калиброване на влагомера , така че е възможно показанията да се изравнят с показанията на влагомер на който Вие имате „вяра”.Предвидено е отделно пускане и спиране на шнековете, както и автоматично напълване бункера на разтоварващия шнек. Радзтоварващият бункер е снабден с пневматична система против засводяване . Посредством шибъра на вентилатора се прецизира скоростта на потока и крайната влажност на материала.Необходим е известен опит и практика за тези действия.Наш ангажимент е да обучим един човек повреме на пуска.

Разходът на гориво е в пряка зависивост от началната влага на материала.Обикновено той нараства при влажност над 50%. Процесът е достатъчно надежден и при правилна настройка сушилната работи без проблем при начални влажности над 60-70%. С оглед следенето на ефективността на сушене е предвидено измерване на температурата на изходящите газове.По тази температура с лед придобиване на опит се наглася оптимален режим на сушене.

Предвидено е машината да се обслужва от един работник. Ние поемаме ангажимента за неговото обучение.

Обикновено даваме гаранция  1 година за всички елементи на сушилната.

Има разработени три  модификации:

1.Производителност до 300 кг./час.Инсталирана  електрическа мощност мощнос т

10 КВТ. Мощност на топлогенератора до 160 КВТ.

2.Производителност 500 кг/час.Инсталирана електрическа мощност 15 КВТ. Мощност на топлогенератора 330КВТ.

3.Производителност 1000 кг/час .Мощност на топлогенератора 750 КВТ.Инсталирана електрическа мощност 20 КВТ.

Указаните производителности са при условие начална влажност на материала 50%/измерена спрямо сухото вещество/-крайна влажност 13%.

Сроковете за изработка са между  2-3и4 месеца. Обикновено работим с 60% авансиране на поръчката.

В ляво  е показана друг тип сушилна предназначена за сушене на дървесен чипс с големина на частиците над 15 мм.Сушилната представлява лентов транспортьор с мрежеста лента.Материалът се движи от лентата през която се продухва горещ сушилен агент.Принципът на действие на този тип сушене обикновено се нарича сушене в псевдокипящ слой. Отличава се с по-голяма равномерност на сушенето,по-малък разход/около 25%/ на енергия в сравнение на пневматичните сушилни.Има и експлоатационни предимства и недостатъци.

Действието на сушилната е следното:

Материалът се зарежда в бункер монтиран в задната част.Бункерът може да се зарежда директно от дробилната машина.Възможно е зареждането напълно да се автоматизира.Съгласува се работата на дробилката с нивото на материала в бункера. За целта се използват датчици за ниво ,циклон директно свързан с дробилката.Движението на материала е циклично.За постигане на необходимото време за сушене обикновено циклите на движение-престой са от 10 до 15 цикъла,управлявани от таймер.Чрез промяна времената на цикъла се постига определено време което определя изходната влажност на материала.

Това регулиране може да бъде ръчно и автоматично-въпрос на цена.Подаването на сушилния  агент става под гитер-мрежата и излиза през комина.Работи се с максимални температури до 160 градуса по Целзий.Топлогенераторът е идентичен с посочения по-горе.При движението на материала частици които са по-малки от 1,5 мм обикновено падат под лентата и се отделят в малък контйнер разположен в задната част на сушилната.Техническите характеристики на показаната сушилна са следните:

1.Начална влажност на материала 50%

Влажността е изчислена като отношение на съдържащата се вода в началния материал към сухото вещество.Пример: ако в 1000гр мокър материа има 333 гр. вода и 667 гр суха дървесина,това отношение е 333/667=0,5х100=50%.

2.Крайна влажност 13%.

3.Сушилен агент-смес от димни газове и въздух.

4.Температура на сушилния агент-макс.160 градуса по Целзий.

5.Активна площ на сушене-2 квадратни метра.

6.Производителност по изпарена влага-над 100 кг.вода.за час.

7.Производителност по изсушен материал-над 200 кг. за час.

8.Мощност на топлогенератора-макс. 160 КВТ.

9.Инсталирана електрическа мощност-5 КВТ.

Възможно е удвояване на производителността като се увеличи активната площ примерно 2-3 пъти.Повече подробности –в зависимост от  конкретния случай-големина на материала, начална влажност, крайна влажност и т.н. Цената се определя в зависимост от всички изисквания на клиента.
ТСМ Инженеринг ООД     Г.Оряховица

Управител: Йордан Марчев  тел: 0887223940