Сушилни за дървесен чипс и опилка

Предлаганите от нас сушилни за дървесен чипс са т.н. флуидизационни сушилни тип псевдокипящ слой. Подробно описание на принципа на действие е даден тук:

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА СУШИЛНИ ТИП SF

Освен за дървесен чипс, тези сушилни могат да се използват за сушене на дървесни стърготини, опилки, други насипни материали които са порьозни/трици,смлени билки и т.н./

Характерното при този тип сушилни е възможността да се осъществи меко сушене при регулирана температура, регулирана скорост на сушене, като много прецизно може да се регулира крайната влажност на материала. Същевременно процесът е икономичен поради това ,че топлината подавана чрез топлинния агент отива изцяло за изпарение на влагата и за загряване на материала.