Сушилни тип „затворен кипящ слой”

І.Принцип на действие:

Принципът на действие на сушилните тип кипящ слой се основава на възможността да се отделя интензивно съдържащата се в дървото влага при следните условия:

  • наличие на сушилен агент с определена температура, който се движи с определена скорост в някаква камера;
  • в този агент/загрят въздух или смес от димни газове и въздух/примесени с него се движат и дървесните частици;
  • при определени условия частиците „витаят”,т.е.задържат се в едно положение. Постепенно с намалението на влагата в тях, те олекват и като достигнат исканата влажност наново се увличат от потока на сушилния агент и се „складират” на определоно място като готов продукт.

ІІ.Устройство и действие на сушилни тип „затворен кипящ слой.

Показаната схема илюстрира сушилна със затворен кипящ слой. Мокрият материал се подава чрез бункер и дозиращо устройство във входна тръба. В същата тръба се подава с голяма скорост сушилния агент/обикновено смес от димни газове и въздух/.Сушилният агент увлича мокрия материал и постъпва във входа на сушилната камера.В сушилната камера мокрият материал се завърта и се издига до определено ниво, където продължава да се върти.Вследствие на топлината от сушилния агент и интензивното триене между частиците, постепенно/за няколко секунди/ съдържащата се вода се освобождава, частиците олекват и поемат нагоре. Сушилната камера е свързана с циклон където сухите частици се утаяват в бункера под циклона и посредством някакво разтоварващо устройство се изнасят навън.Сушилният агент, вече с повишено съдържание на водни пари се изнася в атмосферата. Целият този процес се извършва благодарение на работния вентилатор в края на системата.

За тази система е характерно, че процесът е много бърз.По принцип процесът на сушене зависи основно от три параметъра:

  • Температура на сушилния агент;
  • дебит на сушилния агент;
  • производителност/скорост на подаване на мокрия материал/

В нашите разработки се постига оптимизация на тези параметри,автоматично поддържане на исканите стойности на параметрите и достатъчно опростено управление и обслужване при експлоатация.