Сушилен комплекс за дървесни стърготини

             Сушилен комплекс за дървесни стърготини,трици, опилки

 При производството на пелети, подготовката на материала е съществена част от производствения процес. Съораженията за това трябва да осигурят материал с определени свойства-едрина, фракция,влажност, еднородност и т.н. Сушенето е най- скъпоструващия процес. Много често се използва ватериал с голяма влажност, понякога над 100%. През зимните месеци, разходите нарастват, поради необходимостта от по-голямо количество топлина, необходимо за сушенето. Показаният сушилен агрегат е с топлинна мощност 700 КВТ. С тази мощност е възможно да се реализира изпарение на 400 до 500 кг. вода от материала. При материали с изходна влажност под 50% е възможно да се достигне производителност  1000-1500 кг.материал с влажност 12-13%. Тези числа са твърде относителни. Принципът на сушене на този агрегат е сушене в затворен вихров кипящ слой, посредством горещ въздух. Сушилният агент се образува в топлогенератор, като смес от димни газове и чист въздух. Обикновено има ограничение на температурата до 300-350 гр. по целзий.

През зимните месеци, при външни температури минус 10-15 градуса, температурата на материала е съизмерима с външната температура. Това налага вкарване на повече топлина. При ниски температури, загубите на топлина също се увеличават. Накратко казано е необходимо 50 до 80% повече топлина.По тези причини пада и производителността на сушилния агрегат. Обикновено се прибягва до щателна изолация на всички възли, ползва се въздух от помещението, повишава се температурата на агента-което не може да бъде безгранично.

В показания сушилен агрегат е реализирано двустадийно сушене. Сушилният агент се образува в топлогенератора, където се смесват димните газове със пресен въздух. При това е осъществено автоматично поддържане на предварително зададена температура. Топлогенераторът може да бъде с ръчно зареждане или автоматично зареждане на горивото. При ръчно зареждане се ползват дървесни отпадъци,изрезки дърва и др. При автоматичното зареждане се ползва дървесен чипс с едрина макс. 25 мм. На изхода на топлогенератора е монтиран филтър искрогасител. Влажният материал се подава във подаващия бункер, който е със сравнително малък обем. Подаването се осъществява от винтов транспортьор. Обикновено при тези елементи при по-влажен материал се получава засводяване. Затова в бункера са монтирани два броя странични обрушители. От там посредством тръбопровод материалът се отвежда да първата сушилна камера. При първия стадий материалът се загрява и се отнема част от влагата в материала. След това материалът постъпва в циклон където се утаява в бункера под циклона. В разтоварващия бункер е монтиран винтов транспортьор, който отвежда материала към втори тръбопровод и от там към втората сушилна камера.

Отработеният сушилен агент от първия циклон се извежда в атмосферата. За втория стадий, към втората сушилна камера се подава пресен сушилен агент. Аналогично след

втората камера материалът се утаява в циклон и се отвежда към другите участъци

Целият процес се осъществява от работния вентилатор. Управлението на цялата система е интегрирано. Осъществени са различни блокировки и предпазни действия за правилна работа. Възможно е също така в управлението да се осъществи автоматично поддържане на влажността на изходния материал в рамките на 2%.

                 Подготовка на материала за сушене

Рядко се случва материалът да е чист и пригоден за сушене. Обикновено при ползване на дървесни стърготини от гатери или др. има примеси от камъчета кори, трески едри парчета дървесина и др. Затова е необходимо някакъви други устройства за премахване на тези примеси.

В случая материалът се зарежда в бункер с хидравлично живо дъно посредством челен товарач. Нормално е бункерът да бъде с обем 5-10 куб.м. Размерите обикновено са 1,25х4х1,25 м или 1,5х4х1,5 м. или по-големи. От бункера стърготините се подават на пресевател и посредством винтов транспортьор се зарежда подаващия бункер на сушиния агрегат.

Когато се използва едра дървесина ,тя предварително се смила в чукова мелница и след това се подава в бункера с хидравлично дъно.

Показаният по-горе сушилен агрегат може да работи със смляна дървесина с макс.едрина 10-12 мм. Такава фракция се получава със сито на мелницата Ф8-Ф10 мм. Поради голямата нееднородност на такъв материал, обикновено сушенето се затруднява в известна степен особено при студено време. Възможно е сушилният агрегат да работи с два вида материал-стърготини и чипс 10-12 мм. В този случай сушилните камери се изпълнават като регулируеми.

Често се работи с много влажни материали-80 до 120 % влажност. Това се получава при съхранение на стърготините или дървесината на открито. В тези случаи се влошава работата на чуковата мелница. При голяма влага се намалява производителността на мелницата. Дори при такава влага мелницата не може да работи със стърготини с размер под 1 мм.

Ако се работи само със смляна дървесина, най добре е да се суши едър чипс-40-50 мм. и след това да се мели до 10-12 мм. За големи производителности / над 1 тон на час/, подходящи са барабанен тип сушилни.В барабанните сушилни не може да се суши материал с едрина под 1 мм. Има случаи на експлозия на такива барабани-вероятно поради по-скоро редукционния характер на сушилния агент в тези съоражения.

Имаме реализирана схема за сушене на много влажен материал, при което първоначално се суши едър чипс, материалът преминава през чукова мелница и след това се подава във флуидизационна едностепенна сушилна. Сушилната за едър чипс е описана в оттделна статия.

Управлението на всички тези системи може да се интегрира и да се постигне пълна автоматизация на процеса.

                        Съхранение на сухия материал

Много често се създава производствена линия с непрекъснат процес, при който няма   буфери със технологичен задел от материал. При това обикновено изходът на сушилната се свързва с пресата.Това според нас е неудачен вариант. За настройка на сушилния поцес обикновено се иска време и място за материала. Трудно е да се синхронизира работата на двете устройства. Възниква и такъв проблем: през топлите месеци се налага да се работи с много ниска температура което трудно се постига. Възниква необходимост от буфер с обем 16-20 куб.м и повече. Използва се бункер с хидравлично подвижно дъно. Самият бункер се захранва от пневмотранспортна система, като на изхода на сушилната се поставя вентилатор и посредством тръбопровод и циклони материалът може да се доведе до бункера на големи разстояния. Предимство на такъв бункер е също „отлежаването” на материала. Материалът изравнява своята влажност по целия обем.

Целият този комплекс е добре да се проектира предварително, съобразно съществуващите условия. Така може целият комплекс да се управлява от един работник.

ТСМ Инженеринг ЕООД