Сушилни за едър чипс

Обикновено се суши чипс с максимални размери около 50 мм. За големи обеми най-предпочитани са барабанните триходови сушилни.Едноходовите са неефективни. Има известно противоречие: сушилните за едър чипс са непригодни за работа със ситен и много ситен чипс /опилка/. Скоростите на въздушния поток са такива че ситните частици се увличат и създават проблеми. Флуидизационните сушилни-аерофонтанна,тръбна и др. не са в състояние да придвижват едри частици, тъй като те не могат да „витаят“.

За малки обеми / до 1 тон на час/ ние имаме сушилна със работа в „псевдо-кипящ слой“

Устройство на сушилна КС500