ТГ с авт.подаване гориво

Топлогенераторът е фактически една голяма „печка“, гориво за която най-често са дърва, дървесни изрезки и друга отпадна дървесина. При ръчно зареждане на дървата, обикновено се отваря врата, губи се време, нарушава се температурата. Елегантно решение е пелетната горелка,но като се има в предвид мощностите, които се развиват, пелетната горелка се усложнява. Рационално е използването на смляна дървесина /чипс/. Може да се използва фино смляна дървесина, при което се изисква специално изпълнение на горивната камера и подаване на опилката заедно с въздуха. Ние използваме специална скара, която дава възможност за изгаряне на нефракциониран чипс с размери от 15 до 25 мм.