Фамилия топлогенератори тип „ТК”

При разработката на топлогенераторите от тип „ТК” се водихме основно от необходимостта да се осигури максимална  безопасност и пожаробезопасност при експлоатация. При изгарянето на такива материали като нестандартна дървесина/капаци, изрезки,клони и др./ често е трудно да се осигури норално изгаряне с нормалното необходимо количество въздух. Получаването на недоизгорели напълно димни газове много често е причина за запалване, самозапалване, дори взривно доизгаране в системата. В тези конструкции са взети мерки против тези явления.

toplogenerator

На схемата са показани основните елементи на топлогенераторите.Дествието е следното:

В горивната камера е заредено горивото-примерно дървени изрезки на няколко слоя. През пространството под скарата се подава необходимото количество въздух. Зареждането се извършва през показаната врата, ръчно. В началния момент системата не работи-не се изтегля сушилен агент. Димните газове се насочват към атмосферата през комина.Това е илюстрирано със стрелки с прекъсната линия. След разгаряне на горивото се включва вентилаторът на системата. Димните газове се насочват надолу и се смесват с постъпващия от атмосферата въздух в смесителната камера. Сместа преминава през филтър, който задържа едри горящи частици/въгленчета/, които евентуално са увлечени от горивната камера. В зависимост от проходимостта на филтъра/неговото съпротивление/ могат да преминат съвсем дребни „снежинки”, които на практика не представляват опасност.

Ако по някаква причина вентилаторът спре да работи, или се появи повреда която води до намаляване или спиране на изтеглянето на агента, автоматично горенето продължава нормално като димните газове излизат през комина.

Така се осигурява при всякакъв режим правилно горене и възможност за спиране работата на топлогенератора.

Горивната камера и смесителната камера са изпълнени изцяло с керамични материали /лека огнеупорна керамика/.И двете камери са изолирани, с оглед  малки топлинни загуби. Вратата през която се зарежда горивото също е изпълнета с керамични материали. Надеждно е херметизирана, тъй ката все пак  горивното пространство изпитва налягането на подаващия въздух вентилатор.

Достойнство на топлогенераторите от този тип е възможността да поддържа автоматично предварително зададена температура от вградената в тях автоматика. Тъй като зареждането е ръчно това става доста трудно поради съществуването на преход от работен към неработен цикъл. За да се зареди гориво трябва да се отвори вратата, като преди това се спре вентилаторът, подаващ въздух. За да се улесни обслужването са въведени няколко сигнализации. С течение навремето горивния материал намалява и в определен момент температурата започва да спада.За да не се отрази това спадане съществено на работата на захранващия агрегат, е въведена светлинна и звукова сигнализация, показваща на персонала какво да предприеме.

Примерно, температурата спада с 5 градуса. Включва се оранжев светлинен сигнал и прекъснат звуков сигнал. Това е покана за работника да зареди поредната порция гориво. Ако температурата, примерно спадне с още 5 градуса и това и критично за извършвания процес, включва се червен светлинен сигнал и постоянен звуков сигнал. Същевременно се подава сигнал за прекратяване или регулиране  на процеса.

Има и ограничител на на максимална температура която не бива да се преминава, като се подава съответен сигнал за управление.

Всичко това може много лесно да се програмира според съответния процес.

Разработени са различни топлинни мощности:

320 КВТ

630 КВТ

750 КВТ

1000 КВТ.

С тези топлогенератори комплектоваме изработваните при нас сушилни агрегати с производителност : 300 кг/час ;500 кг/час; 1000 кг/час.

 

ТСМ Инженеринг ЕООД

2016 год.

Фамилия топлогенератори тип „ТК”