Топлогенератор TGDG 200

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОПЛОГЕНЕРАТОР  TGDG 200

 

                               ПАРАМЕТЪР             ЗНАЧЕНИЕ        ЗАБЕЛЕЖКА
Номинална топлинна мощност КВТ 200
Сушилен агент смес от димни газове ичист въздух
Максимален  дебит на сушилния агент м3/час 4000
Максимално налягане на сушилния агент Pa 1100
Номинална температура на сушилния агент 0С 160
Регулиране на температурата на агента автоматично
Регулиране дебита на агента ръчно
Гориво дървесина отпадъчна/други горими м-ли/ дървесен чипсслънчогледова люспа
Зареждане на горивната камера ръчно опция:артоматично съсдървесен чипс илислънч.люспа
Инсталирана ел.мощност КВТ 1,95
Габаритни размери: дължина  мм.широчина мм.височина мм. 320010002600 автоматичното за-реждане не е в те-зи габарити

 

Топлогенератор TGDG